Cách tham gia?
Quy tắc
{{item.title}} {{item.subtitle}}
Hàng ngày {{item.reset_time.slice(0,-3)}} Đặt lại
{{parseInt(item.unit_price).toFixed()}}.000 VND Mở thưởng ngay - Mỗi hộp chắc chắn trúng thưởng
Quy Tắc

1. Giá của mỗi hộp may mắn trong cùng một khu vực hoạt động là như nhau và cơ hội trúng giải cũng bằng nhau. 2. Hộp may mắn sẽ được đặt lại sau khi hộp trong khu vực hoạt động được bán hết hoặc mở ra giải thưởng lớn. 3. Hộp may mắn sẽ được đặt lại mỗi ngày vào lúc 0 giờ sáng. 4. Quà tặng đã mở trong mỗi hộp may mắn sẽ được tự động đặt theo “Đang chờ giao hàng” , bạn có thể kiểm tra qua “Hồ sơ mua hàng”. 5. Về phí vận chuyển. Khi bạn mua 3 hoặc nhiều hơn hộp may mắn có thể được vận chuyển miễn phí. 6. Bí quyết trúng thưởng lớn. Quà tặng trong hộp may mắn tương ứng chính xác với các sản phẩm trong danh sách quà tặng. Miễn là bạn mua tất cả các hộp may mắn trong khu vực hoạt động hiện tại, bạn chắc chắn giành được giải thưởng lớn. 7. Tất cả quà tặng trong hộp may mắn là chính hãng.