Điều khoản dịch vụ

2016-05-25

1.   ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA QMUA

 

Chào mừng bạn đến với QMUA

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp bởi ----- có trụ sở tại ------

 

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

 

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

 

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho người dùng một sàn giao dịch trực tuyến đảm bảo uy tín và tiện lợi, giúp kết nối các người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua và người bán. Vì vậy để có thể biến sứ mệnh này thành hiện thực, chúng tôi cung cấp những dịch vụ dưới đây:

 

·       Trang Mua sắm may mắn

·       Các dịch vụ được cung cấp bởi trang Mua sắm may mắn và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Mua sắm may mắn có trên trang Mua sắm may mắn

·       Tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm tất cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp trên thời gian thực – livestream),tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng (bao gồm, không giới hạn, bất kì ứng dụng di đồng nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên trang Mua sắm may mắn và các dịch vụ liên quan đến trang Mua sắm may mắn

 

Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với dịch vụ đều thuộc trong phạm vi điều chỉnh của điều khoản dịch vụ này.

 

Dịch vụ bao gồm sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người mua”) và người bán (“Người bán”) (gọi chung là “bạn”, “người sử dụng” hoặc “các bên”). Hợp đồng mua bán là hợp đồng trực tiếp giữa người mua và người bán. Các bên liên quan đến giao dịch đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa hai bên, bao gồm việc đăng bán hànghoá, bảo hành sản phẩm và tương tự. Chúng tôi, Mua sắm may mắn, không can thiệp vào giao dịch giữa các người sử dụng. Mua sắm may mắn có thể hoặc không sàng lọc trước người sử dụng, Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi người sử dụng. Mua sắm may mắn bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên trang Mua sắm may mắn theo mục 6.4 bên dưới. Mua sắm may mắn không đảm bảo việc các người sử dụng sẽ hoàn thành giao dịch thực tế hay không. Lưu ý, Mua sắm may mắn sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hoá và mua bán giữa người mua và ngườibán và quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi người mua và người bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.

 

Mua sắm may mắn bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang Mua sắm may mắn hoặc dịch vụ của Mua sắm may mắn vào bất kì thời điểm nào theo quy định pháp luật. Mua sắm may mắn không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành dịch vụ hoặc tính năng của dịch vụ với phiên bản tự nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Mua sắm may mắn có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ trang Mua sắm may mắn hoặc dịch vụ của Mua sắm may mắn mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

 

Mua sắm may mắn bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản hoặc các truy cập của bạn với trang Mua sắm may mắn hoặc dịch vụ với bất kỳ lí do nào.

 

Lời cam kết của bạn với Mua Sắm May Mắn

 

Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại Mua sắm may mắn, bạn đã chấp nhận không huỷ ngang và đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, bao gồm những điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và hoặc có liên quan.

 

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang Mua sắm may mắn. Nếu bạn là người chưa đủ tuổi thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia mà bạn sinh sống, bạn cần được chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tuỳ từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp đó,cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tuỳ từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thoả thuận dịch vụ này. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa đủ tuổi vị thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tuỳ từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hợp pháp của người chưa đủ tuổi vị thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tuỳ từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộquá trính sử dụng tài khoản hoặc các dịch vụ của Mua sắm may mắn mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

 

2.  QUYỀN RIÊNG TƯ

 

Mua sắm may mắn coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Mua sắm may mắn cung cấp chính sách bảo mật tại trang Mua sắm may mắn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Mua sắm may mắn. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật để biết cách thức Mua sắm may mắn thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản và hoặc việc sử dụng dịch vụ của Người sử dụng (“Thông tin người sử dụng”).Điều khoản dịch vụ này có liên quan mật thiết với chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc cung cấp thông tin trên trang Mua sắm may mắn, Người sử dụng:

 

·       Cho phép mua sắm may mắn thu thập, sử dụng,công bố và hoặc xử lí các nội dung, dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin Người sử dụng như được quy định trong chính sách bảo mật.

·       Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các thông tin Người sử dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Mua sắm may mắn.

·       Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp,tiết lộ các thông tin của Người sử dụng cho bất kì bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng thông tin người dùng của bạn.

 

Trường hợp Người sử dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người sử dụng khác thông qua việc sử dụng dịch vụ (“Bên nhận thông tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ: (i) Tuân thủ mọi quy định pháp luật để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó;(ii) Cho phép Người sử dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên nhận thông tin thu nhận được (“Bên tiết lộ thông tin”) được phép xoá bỏ thông tin củamình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên nhận thông tin; và (iii) cho phép Bên tiết lộ thông tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên nhận thông tin, phù hợp với hoặc yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

 

3.  GIỚI HẠN TRÁCH NHIÊM

 

Mua sắm may mắn trao cho Người sử dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dịch vụ này. Tất cả các nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài sản sở hữu trí tuệ”) hiển thị trên trang Mua sắm may mắn đều thuộc sở hữu của Mua sắm may mắn và bên sở hữu thứba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Mua sắm may mắn được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài sản sở hữu trí tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập Mua sắm may mắn được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài sản sở hữu trí tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ dịch vụ, trang Mua sắm may mắn và Nội dung củatrang Mua sắm may mắn. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kì phần nào hoặc toàn bộ Nội dung của trang Mua sắm may mắn. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán hoặc tạo ra các sản phẩm phát sinh của bất cứ phần nào thuộc dịch vụ, trang Mua sắm may mắn và Nội dung của trang Mua sắm may mắn.Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội dung của trang Mua sắm may mắn trên bất kỳ máy chủ hoặc như một phần của website nào khác mà chưa nhận dược sự chấp thuận bằng văn bản của Mua sắm may mắn. Ngoàira, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider)hay bất kỳ thiết bị tự động nào hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội dung của Mua sắm may mắn khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bảncủa Mua sắm may mắn (sự chấp thuận này được xem như áp dụng các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp với các website đó).

 

Mua sắm may mắncho phép kết nối từ website Người sử dụng đến trang Mua sắm may mắn, với điều kiện website của Người sử dụng không có bất kì việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Mua sắm may mắn. Bạn thừa nhận rằng Mua sắm may mắn có toàn quyền ngừng cung cấp dịch vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất ký thời điểm nào mà không cần báo trước.

 

4.  PHẦN MỀM

 

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Mua sắm may mắn tới Người sử dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều khoản dịch vụ này. Mua sắm may mắn bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp bới Mua sắm may mắn. Bất kỳ tập lệnh hoặcmã code, liên kết hoặc dẫn chiếu đến dịch vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi bênthứ ba, là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó, chứ không phải Mua sắm may mắn.

 

5.  TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

 

Một vài tính năng của dịch vụ của chúng tôi yêu cầu Người sử dụng cần đăng ký Tài khoản bằng cáchlựa chọn tên Người sử dụng, không được trùng lặp (“Tên đăng nhập”) và mật khẩu,đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn Tên đăng nhập mà Mua sắm may mắn, theo toàn quyền nhất định của mình, cho là không phù hợp, Mua sắm may mắn có quyền đình chỉ hoặc xoá Tài khoản của bạn. Bạn cóthể sử dụng Tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Mua sắm may mắn cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Mua sắm may mắn không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tínhnăng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sảnphẩm, website hay dịch vụ. Trường hợp bạn sử dụng Tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Mua sắm may mắn cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều khoản dịch vụ và/hoặc Chính sách bảo mật của Mua sắm may mắn.

 

Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi Tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên trang Mua sắm may mắn, (c) thông báo ngay lập tức với Mua sắm may mắn nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản, Tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên đăng nhập và tài khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. Mua sắm may mắn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều khoản này của Người sử dụng.

 

Bạn đồng ý rằng Mua sắm may mắn có toàn quyền xoá Tài khoản và Tên đăng nhập của Người sử dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc huỷ từ trang Mua sắm may mắn bất kỳ Nội dung nào liên quan đến Tài khoản và Tên đăng nhập của Người sử dụng viws bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người sử dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (a) Tài khoản và Tên đăng nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều khoản dịch vụ này, (c)có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe doạ hoặc lạm dụng, (e)có hành vi gây hại tới những Người sử dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợiích kinh tế của Mua sắm may mắn. Việc sử dụng Tài khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe doạ hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơquan Nhà nước có thẩm quyền mà không cân thông báo trước cho Người sử dụng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài khoản của Người sử dụng hoặc việc sử dụng của bạn đối với Dịch vụ với bất kỳ lý do gì, Mua sắm may mắn có quyền xoá Tài khoản của bạn ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

 

Người sử dụng có thể yêu cầu xoá Tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Mua sắm may mắn(tại đây). Bất kể việc xoá Tài khoản như vậy, Người sử dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trướchoặc sau khi Tài khoản bị xoá) hay việc vận chuyển hàng hoá. Khi đó, theo Điều khoản dịch vụ, Người sử dụng phải liên hệ với Mua sắm may mắn sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Muasắm may mắn không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến mục này. Người sử dụng miễn trừ bất kì và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của Mua sắm may mắn.

 

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ và/hoặc mở Tài khoản tại Mua sắm may mắn nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều khoản dịch vụ này.

 

6.  ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 

6.1  Quyền được phép sử dụng trang Mua sắm may mắn và Dịch vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều khoản dịch vụ này hoặc trường hợp Người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều khoản dịch vụ này.Trong trường hợp đó, Mua sắm may mắn có thể chấm dứt việc sử dụng của Người sử dụng có hoặc không cần thông báo.

 

6.2  Người sử dụng không được phép:

·       Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng bất kỳ cách nào khác công khai bất cứ Nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe doạ, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêudâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ Nội dung không đúng đắn nào khác;

  

·       Vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứba hoặc Chính sách cấm/ hạn chế sản phẩm của Mua sắm may mắn;

 

·       Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bấtkỳ hình thức nào;

 

·       Sử dụng Dịch vụ hoặc đăng tải Nội dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

 

·       Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác nguỵ tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền tải thông qua Dịch vụ;

 

·       Gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từtrang Mua sắm may mắn;

 

·       Gây ra, chấp nhận hoặc uỷ quyền cho việc sửađổi, cấu thành các sản phẩm phát sinh, hoặc chuyển thể của các Dịch vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Mua sắm may mắn;

 

·       Sử dụng Dịch vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều khoản dịch vụ này;

 

·       Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội dung chomục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu lầm hoặc gây nhầm lẫn;

 

·       Mở và vận hành nhiều Tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều khoản dịch vụ này;

 

·       Truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử Mua sắm may mắn, mở Tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập Tài khoản người dùng của mình thông qua phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiét bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự;

 

·       Chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc  can thiệp vào danh mục hàng hoá của Người sử dụng khác;

 

·       Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoạt hệ thống xếp hàng hoặc ghi nhận phản hồi của Mua sắm may mắn.

 

·       Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảongược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch vụ (hoặc bất kỳ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hoá hoặc biện pháp bảo mật nào được Mua sắm may mắn áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Mua sắm may mắn;

 

·       Khai thác hoặc thu tập bất kỳ thông tinnào liên quan đến Tài khoản của Người sử dụng khác, bao gốm nhưng không giới hạn,bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

 

·       Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần củaquan hệ lao động hoặc theo các thoả thuận bảo mật);

 

·       Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bát kỳ Nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

 

·       Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại virus, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

 

·       Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường,đẩy nhanh tốc độ lướt (Scroll) màn hình hơn những Người sử dụng khác có thể đối với Dịch vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người sử dụng khác;

 

·       Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịchvụ hoặc máy chủ hoặc hệ thông được liên kết với Dịch vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch vụ của Người sử dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu,quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với trang Mua sắm may mắn;

 

·       Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vinào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá huỷ, vô hiệu hoá, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết Dịch vụ;

 

·       Sử dụng dịch vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang,quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ýliên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

 

·       Sử dụng dịch vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bới các cơ quan có liên quan

 

·       Sử dụng dịch vụ để xâm hại tới quyền riêngtư của người hác hoặc để lén “theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

 

·       Xâm phạm các quyền của Mua sắm may mắn,bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

 

·       Sử dụng Dịch vụ để thu nhập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người sử dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như để cập ở trên; và/hoặc liệt kê các hàng hoá xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

 

6.3  Người sử dụng hiểu rằng các nội dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Mua sắm may mắn, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm của người đã tạo ra Nội dung đó. Điều đó nghĩa là bạn,không phải Mua sắm May ắn, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên trang Mua sắm may mắn. Người sử dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng trang Mua sắm may mắn, bạn có thể gặp phải Nội dung bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, Mua sắm may mắn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào, xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên trang Mua sắm may mắn.

 

6.4  Người sử dụng thừa nhận rằng Mua sắm may mắnvà các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (những không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xoá, tạm dừng, dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội dung có sẵn trên trang Mua sắ may mắn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, Mua sắm may mắn và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội dung nào (i) xâm phạm đến Điều khoản dịch vụ; (ii) trường hợp Mua sắm may mắn nhận được khiếu nại từ Người sử dụng khác; (iii) trường hợp Mua sắm may mắn nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ hoặc (iv) những nguyên nhân khác. Mua sắm may mắn có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giớihạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về/hoặcliên quan đến Dịch vụ hoặc Người sử dụng của Mua sắm may mắn, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều khoản dịch vụ này. Người sử dụng đồng ýrằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liê quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ hoặc đô hữu dụng của Nội dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người sử dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội dung ào được tạo bởi Mua sắm may mắn hoặc gửi cho Mua sắm may mắn, bao gồm những không giới hạn, các thông tin trên các diễn đàn Mua sắm may mắn hoặc trên các phần khác của trang Mua sắm may mắn.

 

6.5  Người sử dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Mua sắm may mắn có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài khoản của Người sử dụng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của toà án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Mua sắm may mắn hoặc theo quan điểm của Mua sắm may mắn thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều khoản dịch vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người sử dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Mua sắm may mắn, Người sử dụng và/hoặc cộng đồng.